การทำเพลงลูกทุ่ง

การทำเพลงลูกทุ่ง วิธีทำและลักษณะเฉพาะของเพลงลูกทุ่ง

การทำเพลงลูกทุ่ง เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจ และความสามารถของทีมงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ นักแต่งเพลงลูกทุ่ง นักดนตรี นักร้อง ไปจนถึงผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ ความสำเร็จของเพลงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ที่นำมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ในปัจจุบันการทำเพลงได้พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำเพลงมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบของเพลงมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน

การทำเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน มีลักษณะเฉพาะดังนี้

 • เนื้อหาเพลง มักเป็นเรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต เช่น ความรัก ความเศร้า ความอกหัก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกชนชั้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนทุกกลุ่ม
 • ทำนองเพลง มักมีจังหวะสนุกสนาน ฟังง่าย ติดหู โดยใช้ทำนองเพลงพื้นบ้านและเพลงสากลผสมผสานกัน
 • ดนตรีประกอบ มักใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องดนตรีสากลผสมผสานกัน
 • การแต่งเพลง มักแต่งโดยนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงและนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

การร้องเพลง มักร้องโดยนักร้องลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ นักร้องรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง

ขั้นตอนการทำเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน มีการทำเพลงกันอย่างไรบ้าง

 • การประพันธ์เพลง เริ่มต้นจากการคิดเนื้อร้องและ ทำนองเพลงลูกทุ่ง โดยนักแต่งเพลง ซึ่งอาจแต่งจากประสบการณ์ส่วนตัว เรื่องราวพบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงนำเพลงมาเรียบเรียงดนตรีโดยนักดนตรี นักแต่งเพลงอาจแต่งเพลงจากประสบการณ์ส่วนตัว เรื่องราวพบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน หรืออาจใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์เพลง เช่น การเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย การสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น
 • การเรียบเรียงดนตรี การเรียบเรียงดนตรีเป็นขั้นตอนที่ช่วยเติมเต็มอารมณ์และสีสันให้กับเพลง โดยนักดนตรีจะเลือกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการบรรเลงเพลงตามโครงสร้างของเพลง เช่น จังหวะ โครงสร้างของเพลง โทนของเพลง อารมณ์ของเพลง เป็นต้น นักดนตรีอาจเรียบเรียงดนตรีตามแนวทางเพลงแนวใดแนวหนึ่ง เช่น เพลงป๊อป เพลงร็อค เพลงลูกทุ่ง เพลงคลาสสิก เป็นต้น หรืออาจผสมผสานแนวดนตรีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับเพลง
 • การบันทึกเสียง การบันทึกเสียงเป็นขั้นตอนสำคัญในการเก็บรักษาเสียงของเพลงไว้ โดยนักร้องจะทำการร้องเพลงในห้องบันทึกเสียงในสตูดิโอ โดยอาศัยอุปกรณ์บันทึกเสียงต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น การบันทึกเสียงที่ดีจะช่วยให้ได้เสียงร้องที่มีคุณภาพ ฟังชัด ไพเราะ และถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้ตรงตามต้องการ
 • การเผยแพร่เพลง เมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้ว จึงนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นเสียง ซีดี วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การเผยแพร่เพลงจะช่วยให้เพลงเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้น

นักร้องลูกทุ่งรุ่นพ่อ นักร้องสมัยยุค 1970-1990

นักร้องลูกทุ่งรุ่นพ่อ หมายถึง นักร้องลูกทุ่งที่เริ่มมีผลงานในช่วงปี ค.ศ. 1970-1990 ในช่วงนี้วงการเพลงลูกทุ่งกำลังเฟื่องฟู มีนักร้องลูกทุ่งหลายคนที่โด่งดังและประสบความสำเร็จ ผลงานเพลงของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างสูง และกลายเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งที่ยังคงถูกขับร้องมาจนถึงทุกวันนี้

นักร้องลูกทุ่งรุ่นพ่อที่มีชื่อเสียง เช่น

 • สุรพล สมบัติเจริญ
 • ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 • ศรีไพร ใจแก้ว
 • ศรเพชร ศรสุพรรณ
 • ไพศาล ขุนณรงค์
 • ชลธี ธารทอง
 • พุ่มพวง ดวงจันทร์
 • สวลี ผกาพันธุ์
 • สมจิตร บ่อทอง

ผลงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งรุ่นพ่อส่วนใหญ่เป็นเพลงรัก เพลงเศร้า เพลงอกหัก เพลงอีสาน เพลงผี เพลงตลก เพลงสะท้อนสังคม เพลงการเมือง เป็นต้น เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความเศร้า ความอกหัก ชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบท และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

นักร้องลูกทุ่งรุ่นพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ มา พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกวงการเพลงลูกทุ่ง และสร้างรากฐานให้กับวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://thailukthung.com/